Uw partner in metaal en techniek

Zusterbedrijf van Duits.nl

Mercuriusweg 11-15, Zutphen
0575 515 300 

Voor al uw vragen:
verkoop@zlibv.nl

Zoals ook uit de visie naar voren komt, blijkt dat de kernwaarde van vertrouwen met name wordt bereikt door de betrokkenheid van onze medewerkers, de uitstraling van ons bedrijf, het nakomen van afspraken, het leveren van kwaliteit tegen een juiste prijs en vooral door er te staan als er problemen opgelost moeten worden.

Ook in ons HR-beleid en in het personeelsmanagement brengen we bovenstaande kernwaarde tot uitdrukking. Dit is gestoeld op de overtuiging dat een plezierig en veilig werkklimaat met zorg voor de duurzame beschikbaarheid van adequaat opgeleide, vitale en gemotiveerde medewerkers voor Duits zowel op korte als op langere termijn een kritische succesfactor is.
Ons HR-beleid kent daarbij de volgende uitgangspunten:

 • wij willen trots zijn op onze medewerkers en willen ook graag dat onze medewerkers trots zijn op hun bedrijf;
 • wij kijken naar de kwaliteiten van onze medewerkers en maken geen onderscheid op grond van afkomst, geslacht, ras, geloof of seksuele geaardheid;
 • wij waarderen medewerkers op basis van de inhoud van de door hen ingevulde functies en de kwaliteit die zij daarbij leveren;
 • als medewerkers een gelijke of vergelijkbare functie invullen worden zij, rekening houdend met opleiding, ervaring en de individuele kwaliteit die zij daarbij leveren, gelijk gewaardeerd en beloond.
 • wij zorgen dat onze medewerkers gelijke kansen krijgen om zich binnen de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van onze organisatie te ontwikkelen;
 • wij zorgen dat onze medewerkerspopulatie zoveel mogelijk een afspiegeling van de maatschappij is en streven vanuit dat perspectief naar diversiteit bij de opbouw van onze medewerkerspopulatie;
 • wij werven bij voorkeur een groot deel van onze medewerkers in de regio waar we gevestigd zijn;
 • wij respecteren verschillen die er tussen onze medewerkers bestaan en verwachten dat ook van onze medewerkers;
 • wij treden medewerkers open en met respect tegemoet en verwachten dat ook van onze medewerkers;
 • wij respecteren grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatievergaring en de vrijheid om deze informatie te delen, waarbij de grenzen worden aangegeven door het normale onderlinge respect, bescherming van de privacy en normale geheimhouding zoals deze in het zakelijk verkeer soms nodig is;
 • wij geven onze medewerkers datgene wat zij nodig hebben om ook in de toekomst te kunnen steunen op hun duurzame beschikbaarheid;
 • wij investeren in onze medewerkers door hen de gelegenheid te geven niet alleen de direct voor de bedrijfsvoering noodzakelijke opleidingen te volgen maar ook door hen te stimuleren opleidingen te volgen die hen verder ontwikkelen;
 • wij bieden onze medewerkers een geborgen omgeving met aandacht voor veiligheid en welzijn en geven geen ruimte aan intimidatie, manipulatie of pesterij;
 • wij zijn wars van corruptie of omkoperij, willen eerlijk en integer zaken doen en verwachten van onze medewerkers dat zij zich hier bij hun handelen steeds ten volle rekenschap van geven;
 • wij verwachten van onze medewerkers dat als men twijfelt of bovenstaande uitgangspunten voldoende geborgd en bewaakt worden men dit bij ons aankaart;
 • wij nemen klachten van medewerkers serieus en zullen daar altijd het gesprek over aangaan.

Contact

ZLI BV
Mercuriusweg 11-15
7202 BS Zutphen
Tel: +31 (0)575 515 300
E-mail: info@zlibv.nl

Stel een vraag

Copyright 2021  ZLI  |   Webdesign en realisatie Hilarius Creatieve Reclamemakers