Privacy Reglement

ZLI bv respecteert privacy, en zorgt voor zorgvuldige behandeling van gegevens. Gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van bestellingen en opdrachten. Gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.

Metaalunie voorwaarden

Op al onze offertes en verkopen zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing. Bekijk de voorwaarden hier.