Enkele projecten die we in 2014 gerealiseerd hebben:

Afbeelding 1: Brug in Olst, Fortmond, project samen met Elja Beton- en Waterbouw.
Afbeelding 2: Speciale deur voor gemaal Het Broek in Arnhem, bestemd voor Waterschap Rijn en IJssel. project samen met Dusseldorp infra, sloop en milieutechniek.
Afbeelding 3: Leidingwerk DN 1200, project samen met Pannekoek GWW BV.
Afbeelding 4: Mal voor boegfender (stootbuffer), bestemd voor onderhoudsschip voor windmolens op zee, project samen met Polymarine Service.
Afbeelding 5: Waterwasser Tiel, project samen met GMB BioEnergie.

Over het project met GMB BioEnergie vertelt de klant:

“GMB BioEnergie heeft ZLI benaderd voor het gezamenlijk ontwerpen en realiseren van een procesinstallatie.
Het betrof een direct contact koeler van de lucht van de biologische droging van zuiveringsslib. De oude koeler had een te kleine capaciteit voor het tegenwoordige productieniveau. De nieuwe koeler heeft een capaciteit van meer dan 4 megawatt. 

Met alle ingebrachte ervaring en procestechnologische kennis bij GMB heeft ZLI een basisontwerp tot in detail uitgewerkt en met ons doorgesproken. Veel nieuwe ideeën en optimalisaties van weerszijden zijn doorgevoerd. De productie is in zeer korte tijd gerealiseerd zodat nog voor de zomerperiode de koeler opgesteld en direct aansluitend in bedrijf is gesteld. Dit was een klus die vanwege de gestopte productie in één dag uitgevoerd moest worden.

Door de tijdsdruk waren er natuurlijk enkele restpunten. Maar die zijn in alle rust opgelost. 

De nieuwe koeler voldoet geheel aan onze eisen, in prestatie en gebruik.

Een project plezierig uitgevoerd met ZLI”, aldus Frans Horstink, Projectleider GMB BioEnergie.